01-4536126 info@snlic.com
Newplaza Putalisadak Nepal
Stay Connected On

संस्थागत लक्ष्य

संस्थागत लक्ष्य

देशभर छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत साधनहरुलाई जीवन बिमा शुल्कको रुपमा संकलन गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सबैको लागि सुरक्षा, शिक्षा र सम्मृद्धिको लक्ष्य लिई क्रियाशिल रहेको छ ।